Technogym ronde tafel 'Overgewicht bij kinderen'

Op welke manier kan de professionele fitnessindustrie een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de gezondheid en levensstijl van kinderen in Nederland?

03 OKTOBER 2013, BADHOEVEDORP
Samenvatting
Donderdagmiddag 3 oktober 2013 werd bij golfclub The International in Badhoevedorp een ronde tafel georganiseerd over het thema ‘Overgewicht bij kinderen’. Op initiatief van Nerio Alessandri, oprichter en president van de Italiaanse wellness company en fitnessfabrikant Technogym, schoven vooraanstaande personen aan uit de Nederlandse sport-, fitness- en bewegingsindustrie.

Gezonder leven door meer beweging

Nerio Alessandri stimuleert mensen wereldwijd om gezonder te leven door meer te bewegen. Niet alleen met de producten en diensten van zijn internationaal opererende bedrijf Technogym, maar ook met zijn Wellness Foundation. Alessandri richtte de stichting op in 2003 om zijn welzijnsfilosofie kracht bij te zetten en wereldwijd uit te kunnen dragen.

Bijdrage vanuit de fitnessindustrie

Het doel van de ronde tafel is het voeren van een constructief gesprek over de manier waarop de professionele fitnessindustrie een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de gezondheid en levensstijl van kinderen in Nederland. De discussie moet leiden tot verhelderende inzichten, welke fitnessondernemers kunnen aangrijpen om zich nadrukkelijker te richten op kinderen met als doel hen te stimuleren om meer te bewegen.

Gespreksdeelnemers

Het ronde tafel gesprek werd geleid door sportjournaliste Renate Verhoofstad. Zij ging in gesprek met de volgende deelnemers:

Nerio Alessandri - Oprichter/President Technogym en Wellness Foundation

Han Doorenbosch - Stichting Sport voor ieder kind, Eigenaar Clubsportive en Trainmore

Joan Boelens - Directeur Bewegingscentra Drachten, Leeuwarden en Norg

Gijsbregt Brouwer - Sportstrateeg, trend watcher en blogger Sportnext.nl

Dorien Dijk - Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen

Hans Smid - Sportgeneeskunde Nederland

Vraagstelling

De centrale vraag die het vertrekpunt vormde tijdens de ronde tafel, luidt als volgt:

“Kan de Nederlandse fitnessindustrie bijdragen aan de gezondheid en levensstijl van kinderen? En zo ja, op welke manier en onder welke voorwaarden?”

Bij het beantwoorden van deze vraag werden de elementaire thema’s besproken die in dit vraagstuk een rol spelen, waaronder verantwoordelijkheid, kennis en ontwikkeling, technologie en externe factoren. Dit leverde een constructieve discussie op, met waardevolle inzichten en aanknopingspunten. Hieronder volgt een weergave van het gesprek.

“Belangrijke taak voor veranderende fitnessindustrie”

1. Is het de verantwoordelijke taak van de fitnessindustrie om een bijdrage te leveren aan de gezondheid en levensstijl van kinderen in Nederland?

Ja, de plicht roept en de tijd is er rijp voor. Fitness heeft een aanzienlijk marktaandeel in de Nederlandse sportcultuur. Bovendien maken recente trends en ontwikkelingen in de fitnessindustrie de sportschool toegankelijker voor een steeds grotere groep mensen van alle leeftijden, waaronder kinderen.

2. Aan welke voorwaarden moet de fitnessindustrie in Nederland voldoen om een bijdrage te leveren aan de gezondheid en levensstijl van kinderen?

De perceptie van fitness moet verder verschuiven van ‘sporten en presteren’ in de richting van ‘bewegen en plezier maken’. De moderne fitnessclub is steeds minder een krachthonk en steeds meer een ontmoetingsplaats waar health en wellness samenkomen. Plezier, educatie en inspiratie zijn de voornaamste voorwaarden om mensen te motiveren tot meer beweging. Belangrijke kenmerken van de moderne fitnessclub zijn een persoonlijke benadering en individuele begeleiding, een gevarieerd aanbod van lessen en trainingen, kleur, design en emotie, connectiviteit en technologie. Clubs met deze ingrediënten hebben alles in huis om ook kinderen te bedienen en motiveren tot meer beweging.

“Samenwerken op lokaal niveau, ouders en scholen betrekken”

3. Wat moeten fitnessclubs doen om kinderen te motiveren om meer te bewegen?

Fitnessclubs moeten volgens Techngym een culturele aanpak durven hanteren, door intensieve samenwerking met partners op lokaal niveau. Clubs moeten het voortouw nemen in het stimuleren van een gemeenschap waarin het belang van een gezonde leefstijl een prominente plek heeft. Fitnessclubs moeten in hun directe omgeving fungeren als hart van de sportieve community, door toegankelijk te zijn. Dit is een rol vergelijkbaar met die van de traditionele Romeinse badhuizen, welke fungeerden als sociale ontmoetingsplaatsen waar de kwaliteit van het leven voorop stond.

Fitnessclubs moeten samen met lokale partners programma’s ontwikkelen voor kinderen, zowel in als buiten de club. Scholen vormen dé plek om kinderen te bereiken en moeten dus onderdeel zijn van deze programma’s. In samenwerking met scholen, lokale overheden en andere partners moeten kinderen worden geïnspireerd, geënthousiasmeerd en onderwezen. Tegelijkertijd moeten fitnessclubs ouders stimuleren om hun kinderen mee te nemen naar de sportschool. Voor deze kinderen moeten in de club speciale arrangementen, programma’s en activiteiten beschikbaar zijn. Dit werkt aan beide kanten. Kinderen vinden de weg naar de sportschool en worden gemotiveerd door hun ouders, die tegelijkertijd zelf sporten.

“Kennis, educatie en advies over voeding, beweging en verzorging”

4. Welke andere factoren spelen een rol?

De thema’s overgewicht en voldoende beweging houden direct verband met voeding en zorg. Voor het teweegbrengen van een gedragsverandering bij ouders en kinderen in Nederland, ten behoeve van een cultuur waarin een vitale levensstijl met voldoende beweging en gezonde voeding op waarde wordt geschat, vereist samenwerking met de voedselindustrie en de medische wereld.

Essentieel voor een gezonde levensstijl is de drie-eenheid gezonde voeding, voldoende lichamelijke activiteit en voldoende nachtrust. Gezonde voeding is een primaire voorwaarde voor een gezonde levensstijl. Het gaat in de eerste plaats om het creëren van balans in het dagelijkse eetpatroon. Ook de medische wereld is een belangrijke factor. Technogym’s principe ‘exercise is medicine’ sneeuwt onder bij de huidige aandacht voor geneesmiddelen, medicijnen en supplementen.

Zowel op het gebied van beweging als op het gebied van voeding en medicatie is een belangrijke rol weggelegd voor kennis, educatie en advies. Ouders en leerkrachten zijn hierbij essentiële ambassadeurs. Zij oefenen grote invloed uit op kinderen, maar weten in de praktijk vaak niet wat goed voor hen is. Fitnessclubs en scholen moeten hen samen met lokale spelers op het gebied van voeding en zorg betrekken bij programma’s gericht op gezondheid.

“Buiten de gebaande paden op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden”

Conclusie: Op welke manier kan de fitnessindustrie een start maken met het motiveren van kinderen om meer te bewegen?

Willen fitnessclubs invloed uitoefenen op de levensstijl van kinderen, dan zullen zij buiten de gebaande paden moeten treden en actief op zoek moeten gaan naar nieuwe mogelijkheden. De sleutel tot succes ligt in handen van lokale ondernemers. Het is van groot belang dat zij hun aanbod inrichten op kinderen, kennis en inspiratie delen met hun directe omgeving en op zoek gaan naar lokale partners en mogelijkheden onder het motto “spread the culture around the club”.

Om een omgeving te creëren waar het bewustzijn voor het belang van een gezonde levensstijl kan groeien, zullen fitnessclubs zich moeten richten op scholen, ouders, sportclubs, de voedselindustrie en de medische wereld. Tegelijkertijd moeten clubs hun producten, arrangementen, programma’s en initiatieven afstemmen op de behoeften en wensen van kinderen in hun omgeving. Dit kan betekenen dat er ook activiteiten worden georganiseerd buiten de club. Op scholen, in parken of bij sportclubs.

Kinderen hechten waarde aan groepsactiviteiten met een grote amusementswaarde. Huidige technologische ontwikkelingen kunnen kinderen motiveren. Denk aan Zombies Run, een app die hardlopers tijdens het trainen in hun eigen omgeving uitdaagt door hen mee te nemen naar een virtuele wereld, waarin zij op de hielen worden gezeten door monsters. Fitnessclubs kunnen dergelijke technologieën omarmen en inzetten. 

Afbeeldingen
Over Technogym

Technogym, opgericht in 1983, is ’s werelds grootste internationale leverancier van producten, diensten en oplossingen in de wellness en fitness industrie. Naast een compleet assortiment cardio, kracht en bewegingsapparatuur biedt Technogym ook netwerkoplossingen en andere programma's. Technogym is met meer dan 2.200 medewerkers, verspreid over 14 vestigingen, vertegenwoordigd in meer dan 100 landen. Wereldwijd zijn meer dan 65.000 wellness centra uitgerust met fitnessapparaten van Technogym, waarop dagelijks ruim 35 miljoen gebruikers trainen. Technogym is official supplier van de meest recente edities van de Olympische Spelen: Sydney 2000, Athene 2004, Turijn 2006, Beijing 2008, Londen 2012 en RIO 2016.

berichten